Donacije za humanitarne namene

datum: 03.10.2017

 "Na 3. rednem delovnem druženju smo v klubu na predlog komisije sprejeli okvirni program donacij za to lionistično leto.
Člani komisije za donacije so predstavil konkreten predlog razdelitve sredstev za humanitarne namene. Komisija je izhajala, da je možno v tem lionističnem letu iz naslova članarin in prireditev realizirati cca 7.000,00 Eur prihodkov. Ob koncu leta bi na računu ostalo 1.000,00 Eur rezerve za poslovanje v začetku naslednjega obdobja, 6.000,00 Eur pa bi razdelili in sicer: 1.500,00 Eur OŠ Kozara; 2.000,00 Eur za projekt Lions Boterstvo (po 1.000,00 Eur  perspektivnemu učencu iz socialno šibke družine iz OŠ Ivana Roba in OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša); nabavili bi 100 prehrambenih paketov za cca 1.200,00 Eur, ki bi jih pomoči potrebnim razdelil Novogoriški Rdeči križ; 500,00 Eur bi namenili Društvu slepih in slabovidnih; 500,00 Eur športnici L.M., članici lokalnega kluba za potrebe zdravljenja težke bolezni; cca 300,00 Eur za nepredvidene humanitarne potrebe.

Na predlog komisije za dobrodelne prireditve smo vsebinsko in terminsko opredelili tudi dve humanitarni prireditvi in sicer gledališko predstavo "Vaja zbora" 1.12.2017 v Bukovici v izvedbi gledališkega društva Kontrada iz Kanala in lutkovno predstavo v zgodnji pomladi v OŠ Ivana Roba v Šempetru pri Gorici ob kateri bi organizirali tudi razstavo del Plakata miru.

Sestanku je sledilo predavanje predsednika društva sommelierjev liona  Ivana Peršolje z degustacijo vin in večerjo po njegovem izboru. Članom so se na predavanju pridružili še gostje, partnerke in partnerji."


Seznam dogodkov