Pobratenje in druženje ob 25. letnici LK Vogrsko

datum: 26.05.2022

 V času od 26.5.2022 do 29.5.2022 smo v LK Vogrsko gostili 25 članov treh Lions klubov. LK Goppingen iz Nemčije, LK Trevoux iz Francije in LK Menaggio iz Italije. Navedeni klubi so medsebojno pobrateni že dolga leta. LK Goppingen je koncem leta 2016 preko družbe Mahle Stutgart in njene odvisne  družbe iz Šempetera pri Gorici posredoval zanimanje za povezovanje z lokalnim Lions klubom. Tako smo prišli v stik in navezali sodelovanje z vsemi tremi klubi, ki se vsako leto ob istem terminu srečajo pri enem izmed klubov. V letu 2018 smo se družili v Goppingenu, v letu 2019 v Menaggiu, leta 2020 in 2021 ko bi gostitelj moral biti naš klub pa srečanja zaradi epidemije covida ni bilo. Srečanje, ki bi moralo biti ob 25. letnici našega kluba smo tako skupaj z praznovanjem obletnice prenesli na letošnje leto. Vrhunec srečanja je bil svečani večer 27.5.2022 v restavraciji Primula v Solkanu, ko smo podpisali listino o pobratenju štirih klubov in se tako zavezali k izpolnjevanju enega temlnjih ciljev lionizma to je »ustvarjati in krepiti duha sporazumevanja med ljudmi vsega sveta za človekoljubne potrebe«. Srečanja sta se udeležila tudi guverner Zveze lions klubov, distrikt 129 Slovenija Nino Maletič in vice guverner, naš član Radovan Pušnar. Po protokolarnem in kulturnem delu večera smo ob druženju z tehtanjem pršuta, salamov in potice ter s prodajo lončkov, ki jih je doniral LK Goppingen zbrali 1.000,00 Eur. Namenili smo jih VDC Nova Gorica za nabavo opreme za gibalni park.

Poleg druženja na svečanem večeru smo se z našimi gosti družili na večerji ob sprejemu v hotelu Sabotin v čertek 26.5.2022, v petek smo jim razkazali Novo Gorico, Kostanjevico z grobnico Burbonov in knjižnico, Trg Evrope in Park miru na Sabotinu. V soboto 28.5.2022 smo naše goste popljali po okolici, mimo Vogrskega kjer je na dvorcu Vogrsko sedež našega kluba in mimo Šempetra in družbe Mahle v Gorico in Goriška brda kjer smo si ogledali Šmartno, razgledni stolp v Gonjačah, naredili krožno vožnjo po brdih in oglede zaključili z degustacijo v brikški zadružni kleti. Zaključno druženje z večerjo smo imeli v Magmi X, si izmenjali priložnostna darila in se dokončno v nedeljo 29.5.202 zjutraj poslovili od naših gostov z zavezo – vidimo se maja 2023 v Goppingenu.

Zapisal: Dragan Valenčič

Priloga: Govor predsednika LK Vogrsko

 

Spoštovani guverner Nino Maletič, spoštovani viceguverner Radovan Pušnar,

Dragi prijatelji iz LK Goppingen, Menaggio in Trevoux, dragi predsedujoči Susanne Mehlis, Ausilia Noghera, in Christian Lauwick, dragi člani Lk Vogrsko in vaši partnerji.

Najprej izrekam dobrodošlico našim gostom Welcome, Willkommen, Benvenuti, Bienvenue. Končno smo skupaj. Danes praznujemo, praznujemo in se veselimo pobratenja ob 25 letnici Lk Vogrsko. To je češnaja na torti našega kluba.

Počasi se pobiramo po Covidu, ki nam je vzel dve leti časa in preprečil, da to nismo naredili že prej. Vse to bomo od danes naprej nadoknadili.

Ob 25. Letnici kluba se je potrebno vsaj na hitro ozreti na prehojeno pot in pritiče se, da se na tak način predstavimo našim gostom s katerimi stopamo v resno in tesno zvezo.

Rojeni marca meseca pred 26 leti. Od ustanovanih članov, ki jih je bilo takrat 22 nas je danes še 11 sicer pa klub šteje 24 članov.

Do sedaj smo se odzivali na prošnje  raznih zdravstvenih organizacij za nabavo opreme, institucij  varovancev z posebnimi potrebami, mladinskih organizacij, socialnih skaldov oš.

Organizirali smo razne dogodke: koncerte, gledališke predstave, turistični rally, dobrodelne večere in podobno na katere smo povabili zainteresrirano javnost, ki sprejme naše storiteve in v zameno dobrodelno prispeva.

Odzivamo pa se tudi na prošnje za pomoč posameznikom, predvsem otrok, mladostnkov pri zbiranju sredstev za operacije, nabavo protez, invalidskih vozičkov, pri premagovanju raznih bivalnih ovir, pri nabavi računalnidov za slepe in slabovidne.

Stalinca so nabava prehrambenih paketov, ki jih za nas razdeli novogoriški Rdeči križ, sodelovanje in pomoč društvu slepih in slabovidnih, krvodajalske akcije.

V zadnjih letih smo pričeli z projektom Lions Botrstvo v sodelovanju z OŠ Šempeter in Renče. Po enemu učencu iz socialno šibkejlše družine, ki je uspešen v športu, glasbi ali drugih dejavnostih namenimo po 1.000,00 Eur pomoči.

Pomagali smo tudi perspektivnim mladim umetnikom iz ustanovljenega štipendijskega sklada mmmart. V petih letih od 2011 do 2015 smo podelili štipendije 8 študentom in dvema dijakoma pretežno na glasbenem in slikarsko kiparskem področju v skupni višini kar 35.000,00 Eur. Sredstva za to smo pridobivali z prodajnimi razstavami slikarskih del, ki so nam jih podarili slikarji na slikarskih kolonijah v Medani v okviru projekta mmmart.

Smo skrbniki pogodbe med trgovcem Spar Slovenija in distriktom 129 Slovenija za donirano hrano na osnovi katere naš lokalni rdeči križ letno pobere za cca 120.000,00 Eur hrane v dveh hipermarketih, ki bi sicer končala v posebnih odpadkih.

V 26 letih smo razdelili za cca 180.000,00 Eur pomoči vključno z štipendijami oz. povprečno 5.500,00 Eur letno neupoštevaje štipendije oz prodajne razstave.

Uspešni smo v projektu Plakat miru že devet let, katerega namen je spodbujati otroke k razmišljanju o življenju na planetu zemlja, o sočutju in miru. Sodelujemo kar z petimi osnovnimi šolami.

Delujemo v družini 57 klubov z 1500 člani   v distriktu 129 – Slovenja.

Ves čas delovanja nas spremlja naš Leo klub, ki je z dobrodelnimi akcijami in izvirnostjo presenečal in navduševal.

Bili smo botrski klub LK Dobrovo, klub je dal kar dva guvernerja Andreja Orela in Branka Dolenca in v nedeljo to je pojitrišnjem bo izvojen naš tretji guverner Radovan Pušnar. Imeli pa smo guvernerja tudi v Leo klubu.

In sedaj je čas za češnjo na torti. S formalizacijo današnjega pobratenja uresničujemo enega temeljnih poslanstev lionizma to je »ustvarjati in krepiti duha sporazumevanja med ljudmi vsega sveta za človekoljubne potrebe«. Z tem v zvezi prevzemamo tudi veliko odgovornost. Kdo izmed nas je leto nazaj pomislil, da je v Evropi spet možna vojna in to kruta. Kako plemenito je poslanstvo Plakata miru in kako potrebno bi bilo, da bi Plakat miru risali tudi najodgovornejši svetovni politiki. No, mi ga bomo skupaj risali še naprej in pomagali v ožjih in širših skupnostih.

Naše sodelovanje z Lk Goppingen se je začelo v letu 2017 po tem, ko je koncem leta 2016 preko vodstva družbe Mahle prispela ponudba za sodelovanje iz Lk Goppingen za katero sta stala ga. Birgit Albrecht in g. Matthias Albani. V tistem letu je bil predsednik kluba Tonček Remec. Odločitev za pobratenje oz. sodelovanje ni bila enostavna in samoumevna. Razlike v tradiciji, standardu, pobratenje kar z tremi klubi je bil za nas velik zalogaj. Pragmatizem in izziv je prevladal in češnja na torti je tu.

Hvala za zaupanje vsem trem klubom in njihovim predsedujočim Susanne Mehlis, Ausilia Noghera in Christian Lauwick z katerimi bomo v nadaljevanju podpisali listino o pobratenju.

Želimo veliko uspehov in sreče na skupni poti. WE SERVE – WE SERVE FROM THE HEART!

Hvala.

 

Dragan Valenčič, predsednik LK Vogrsko

Seznam dogodkov